ما در شرکت ونداد برآن شده ایم که محصولات را با کمترین هزینه به دست مشتریان خود برسانیم
لذا برای اشخاصی که سفارش انها از مبلع 100 هزار تومان بیشتر شود هزینه حمل برای سراسر کشور رایگان می باشد
تمامی اقلامی که قیمت انها بیشتر از مبلغ تعیین شده باشد از هزینه حمل معاف بوده
و یا اگه مبلغ کل فاکتور شما در یک خرید از حد تعیین شده بیشتر شده باشد نیز از قانون حمل رایگان تبعیت میکند
گروه بازگانی ونداد امیدواراست این ویژگی ممتاز مورد توجه شما قرار بگیرد